Tangram software voor werving en selectie, executive search, interim management, detachering, management development en interne mobiliteit
Service & support site voor klanten

RIS SQL releasekalender

Dit artikel is onderdeel van: Updates en releasekalender

Releasebeleid RIS SQL edition

Tangram brengt met grote regelmaat updates en verbeteringen uit in haar software. De frequentie, timing en manier van updates zijn afgestemd op de specifieke klantsituatie:

  Compact Power
Aantal updates: gemiddeld 2x per jaar Richtlijn: 1x per jaar
Timing van updates: Gespreid over het jaar, richtlijn: 2e en 4e kwartaal Gedurende het jaar in overleg
Updateproces: Automatische update naar de laatste features Uw op maat gemaakte versie krijgt de laatste standaardfeatures ingebouwd*
Voor RIS Compact Search (standaardsoftware) hanteren we het bovengenoemde Compact releasebeleid. Voor RIS Power Search (maatwerk) wordt het bovengenoemde Power releasebeleid toegepast. Dit releaseschema is indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wanneer u met RIS SQL maatwerksoftware (Power) werkt

*) Hieronder worden alleen RIS Compact SQL Edition versies beschreven. Wanneer u RIS SQL maatwerksoftware gebruikt, kunnen de genoemde functionaliteiten deel uitmaken van uw jaarlijkse update. Het is mogelijk dat sommige functies vallen onder de optionele, betaalde features.

RIS Compact SQL Edition, versie 2018.1

Uitgebracht april 2018

Highlights van deze update die in het teken staat van de GDPR:

 • Kandidaten eenvoudig om toestemming vragen voor het bewaren van persoonsgegevens
 • Groepsgewijs toevoegen van kandidaten aan de workflowstap "Toestemming vragen"
 • Groepsgewijs intrekken van toestemming
 • Nieuwe workflowstap – Anonimiseren kandidaatstellingen
 • Verbeteringen workflowstap "Kandidaten anonimiseren"
 • Exportmogelijkheid voor "Recht op inzage"
Download de release notes voor een volledig overzicht met schermafbeeldingen.

RIS Compact SQL Edition, versie 2017.2

Uitgebracht: december 2017

Let op! Deze update bevat belangrijke wijzigingen met betrekking tot de inlogprocedure en het wachtwoordbeleid. We adviseren u voorafgaand aan de installatie van de update hiervan kennis te nemen. Een uitleg van deze wijzigingen kunt u via onderstaande link downloaden: Dit document bevat een uitgebreide omschrijving van alle nieuwe features. In de appendix van het document vindt u een uitleg van de wijzigingen m.b.t. het inlog- en wachtwoordbeleid inclusief schermafbeeldingen die een en ander verduidelijken.

Highlights van deze update:

 • Recent informeerden we u al dat de nieuwe privacywet, die in mei 2018 van kracht wordt, ook gevolgen zal hebben voor de Tangram software. Deze update bevat belangrijke wijzigingen in het kader van deze nieuwe wetgeving. Dit betreft met name het wachtwoordbeleid en de bewaartermijn van kandidaatgegevens. U leest er alles over in de release notes die u hieronder kunt downloaden.
 • Wanneer u vanuit een opdracht een Google Maps overzicht maakt van de geselecteerde kandidaten (met de knop ), kunt u nu bij elke kandidaat zien wat de reistijd is vanaf zijn of haar woonadres tot de standplaats van de opdracht. De reistijd wordt getoond voor autovervoer.
 • Plaatsbaarheidindicator nu zichtbaar in beoordeel workflowstappen; met deze aanpassing is bijvoorbeeld direct in een beoordeelstap te zien wanneer het een kandidaat betreft die als "Niet plaatsbaar" is gekenmerkt.
 • Om kandidaten nog makkelijker te kunnen beoordelen, kunt u nu direct het LinkedIn profiel openen vanuit de workflowstap. Wanneer het LinkedIn profiel is ingevuld in de kandidaatkaart verschijnt een LinkedIn pictogram naast het CV kader.
 • Er is een nieuw, handig rapport beschikbaar via Bestand > Rapporten > "Statusanalyse van sollicitaties". Dit rapport toont u in een oogopslag de status van sollicitaties in een bepaalde periode. Zo kunt u bijvoorbeeld heel makkelijk zien hoeveel 1e / 2e / 3e geprekken u heeft gevoerd in die periode. In het rapport is ook zichtbaar welke kandidaten en opdrachten het betreft.
Download de release notes voor een volledig overzicht met schermafbeeldingen.

RIS Compact SQL Edition, versie 2017.1

Uitgebracht: juli 2017

Highlights van deze update:

 • Oplossing voor niet kunnen zoeken/verwerken van LinkedIn profielen en een workaround om de verwerking ervan sneller te laten verlopen.
 • Met het nieuwe zoekstaptype "Heeft..." kunt u eenvoudig kandidaten selecteren die wel/geen/minimaal X/maximaal X kandidaatstellingen, dossiers, werkervaringen, opleidingen, etc. hebben. Ook beschikbaar in andere bestanden.
 • Verbeterde Google Maps functionaliteit om zoekresultaten te tonen; deze functie is nu direct vanuit de knoppenbalk beschikbaar, locatiemarkers zijn voorzien van de bekende RIS bestandsiconen, en de opdracht kan nu samen met de kandidaatstellingen in 1 kaart worden getoond.
 • Adres kandidaat kan als Google kaart worden weergegeven in kandidatenvoorblad.
 • Verbeterde snelzoekfunctie; contactpersonen nu ook op functie, opdrachten op de wervende titel en (alleen RIS Search) kandidaten op 'werkzaam bij'.
 • Yoobi urenregistratiekoppeling biedt nu meer informatie die kan worden uitgewisseld, ook kan de volledige factuur in RIS worden voorbereid en kan deze, nadat de uren zijn gerealiseerd, direct worden afgedrukt.
Download de release notes voor een volledig overzicht met schermafbeeldingen.

RIS Compact SQL Edition, versie 2016.2

Uitgebracht: 14 november 2016

Highlights van deze update:

 • Motivatiebrief direct openen vanaf het kandidatenvoorblad! In het sollicitatiesoverzicht wordt deze nu getoond als hyperlink. Hiervoor is een variant van het daarvoor bestemde samenraapveld opgenomen (“Overzicht sollicitaties / kandidaatstellingen (link)”).
 • Vanuit een zoekscherm kunt u nu de geselecteerde kaarten tonen in een interactieve Google Maps kaart. Zo kunt u bijvoorbeeld in een oogopslag zien waar de kandidaten wonen, die u heeft geselecteerd. In de Google Maps kaart kunt u op een locatie klikken om de bijbehorende kaart in uw Tangram software te openen.
 • De functie om codes groepsgewijs te wijzigen, is verbeterd. Tevens kunt u nu tegelijkertijd bepaalde codes wissen. Tot slot kunt u ook groepgewijs koppelingen met andere kaarten aanpassen, bijvoorbeeld om kandidaten over te hevelen naar een andere consultant.
 • Ondersteuning Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Vanaf 1 mei 2016 is nieuwe wetgeving van kracht rond de inhuur van personeel. In plaats van de VAR gegevens bij de kandidaat treft u nu enkele DBA gegevens. Ook de kandidaatstelling, tab Interim/Detachering is uitgebreid met een sectie Modelovereenkomst.
 • Verbetering in het zoeken op tekstvelden. Het is nu mogelijk extra zoekcriteria mee te geven aan tekstvelden om daarmee het resultaat te verfijnen: Hoofdlettergevoelig en Exacte woorden.
Download de release notes voor een volledig overzicht met schermafbeeldingen.

RIS Compact SQL Edition, versie 2016.1

Uitgebracht: 18 april 2016

Highlights van deze update:

 • Het voorblad voor kandidaten is opnieuw ontworpen en bied nu alle relevante informatie in een oogopslag. Bovendien kunt u het ontwerp en de inhoud aanpassen aan uw eigen voorkeuren.
 • Het koppelen van kaarten (bijvoorbeeld: consultant op een kandidaatkaart, opdracht op een kandidaatstellingkaart, etc.) gaat nu veel makkelijker. Wanneer u de beginletters intypt, verschijnen direct de mogelijke kaarten. Met [Enter] of klikken kunt u de juiste kaart kiezen.
 • De verschillende losse zoekvelden om bijvoorbeeld kandidaten of organisaties op te zoeken (denk aan Voornaam, Achternaam, Woonplaats, Nummer etc.) zijn nu gecombineerd in één slim zoekveld "Snel zoeken". U hoeft dus niet meer na te denken in welk veld u de zoekterm intypt en vindt daardoor sneller wat u zoekt.
 • De inhoud van grote tekstblokken kunt u nu in een beeldvullend venster openen om een voorvertoning te krijgen of deze eenvoudiger te kunnen bewerken. Daarnaast zijn er knoppen toegevoegd om eenvoudig opsommingslijsten met bullets te maken.
 • Als u via de Internet Searcher een kandidaat in het bestand toevoegt, komt deze in de nieuwe beslisstap "Internetkandidaat opvolgen". In deze stap kan worden bepaald wat de vervolgstap voor deze kandidaat is.
Download de release notes voor een volledig overzicht met schermafbeeldingen.

RIS Compact SQL Edition, versie 2015.3

Uitgebracht: 20 oktober 2015

 • Kandidaat-gegevens die in een geschikt Excel importformaat staan, kunnen worden ingelezen, inclusief de meest recente werkervaring en meest relevante opleiding. Er vindt controle plaats om dubbele kaarten te voorkomen.
 • Het in de vorige versie geïntroduceerde volgnummer van een sollicitatie is nu ook zichtbaar in de relevante workflow-stappen. Het nummer staat in een aparte kolom zodat u er ook op kunt sorteren.
 • Workflow-optimalisatie (diverse verbeteringen): de beschikbare horizontale ruimte is geoptimaliseerd door de deadline korter te presenteren. Ook is deze naar uiterst rechts verplaatst. Tevens wordt nu correct gesorteerd wanneer u op een kolom sorteert die datums of nummers bevat.
 • Vinkjes standaard "uit of aan" in Workflow nu instelbaar; in workflow-stappen waarbij berichten worden verzonden, kunt u vanaf nu zelf bepalen of standaard alle rijen geselecteerd zijn of juist niet. U vindt de instelling via Beheer > Systeem > Systeeminstellingen.
 • Workflow-stap "Actieve detacheringen" slimmer gemaakt; deze workflow-stap wordt vanaf nu gebaseerd op de berekende einddata van de interim-opdracht. Hij houdt bovendien rekening met de eventuele 1e of 2e verlenging van de detachering. Voorwaarden voor het tonen van actieve detacheringen:
  - Voor elk van de datum-trajecten dient een einddatum gevuld te zijn. Dus als er een eerste of tweede verlenging is ingevuld, wordt van dat datum traject de einddatum getoond;
  - Het aantal uren van de interim opdracht moet ingevuld zijn;
  - De einddatum moet in de toekomst liggen.
 • In de globale zoekbox (rechtsboven in uw Dashboard) kunt u nu ook zoeken op opdrachtnaam en -nummer.
 • Indien u een selectie of een rapport exporteert naar Excel wordt dit nu standaard opgeslagen in .xls formaat.
 • Een bijlage uit een e-mailbericht wordt nu met een correcte tijd opgeslagen (de systeemtijd in plaats van de GMT tijd).
 • Er is een nieuw samenraapveld beschikbaar: "Overzicht scores" in de map Kandidaatstellingen. Deze geeft een overzicht van alle toegekende scores voor de betreffende kandidaatstelling.
 • Textkernel CV parsing van LinkedIn profielen is verbeterd: de regio van het LinkedIn profiel wordt niet langer in het veld Woonplaats gezet, wanneer in RIS al een woonplaats is ingevuld.
 • Bij het maken van een afspraak vanuit RIS, is het nu ook mogelijk deze in een gedeelde Microsoft Outlook agenda te plaatsen. Het is hierbij van belang dat de agenda die u wilt tonen, beschikbaar is in Microsoft Outlook in de lijst van "Mijn Agenda's" en dat u rechten hebt om een afspraak te kunnen maken in de betreffende agenda.
 • Overzicht-samenvoegvelden worden nu automatisch omgezet in een tabel, zodat u beter en eenvoudiger de uitlijning van de inhoud kunt bepalen. Indien de regel boven dit samenvoegveld tabs bevat, wordt deze automatisch omgezet naar een kopregel.
 • Een samenvoegveld dat in een documentsjabloon wordt voorzien van een opsommingsteken, wordt bij het omzetten naar een (HTML) e-mailbericht ook correct weergegeven als opsomming.
 • Afbeeldingen uit een RIS kaart (bijv. bedrijfslogo of foto van een kandidaat) die in een documentsjabloon worden opgenomen, worden nu ook weergegeven in het gegenereerde (HTML) e-mailbericht.
 • Alleen RIS Search: Hunt-workflowstappen kunnen gefilterd worden op opdracht.
 • Alleen RIS met Jobfeedmodule: er wordt nu weer correct gezocht op vacatures op basis van de postcode van de kandidaat.
 • Probleem opgelost waarbij de bijlagen in een e-mailbericht aan een contactpersoon, niet werden meegestuurd.

Oudere versies

Oudere release notes vindt u in RIS Compact SQL Edition (oudere releases)